Sandor Dobos

WHEELCHAIR MAN

STATEMENT
PROJECTS:

Gas Works Hamlet
Happy wheeling

Goodbye Apulia
Liturgy

 

HomeWheelchair Man

Gas Works Hamlet
Happy wheeling

My project "The Unbearable Joy of Macular Degeneration" (see Archive) I had dedicated to old people suffering from a loss of vision because of damage to the retina. Ageing however not only aggravates our orientation to the world, but our movement is also hampered. Our steps become more and more uncertain, more painful, and finally we stop. Many of us need to be familiar with the idea of purchasing
​​a wheelchair. “Wheelchair Man” is about protest and resignation.

Goodbye Apulia

The southern Italian province of Puglia is particularly dear to my heart. Perhaps it is the kindest. After age 80, once again I made the nearly two thousand kilometer journey just to say goodbye.

LITURGY

The "Liturgy" is not about me, even though I'm in it. I am always excited about the „homo religiosus”. Creation of religions is dating back to the "symbolic revolution" era, about a hundred thousand years ago and the most spectacular feature of it is the ritus. The rituals at different times, in different parts of the earth, at different religions have a lot in common. The "Liturgy" series, which is a gentle flick to the homo religiosus has been staged using four visual elements. The man (that's me), the altar (the wheelchair), the holiday ornaments (the drapes) and believers (Barbies). The location is no accident: the canyon city of Matera (where many movies were filmed on biblical subjects, for example Matthew Passion) have a timeless historical atmosphere.

 

A kerekesszékeS

Gázgyári Hamlet (GAS WORKS HAMLET)

Vidám kerekezés (HAPPY WHEELING)

A makuladegeneráció elviselhetetlen gyönyörűsége” című sorozatomat (lásd Archívum) az öregkori látáscsökkenésben, látásvesztésben szenvedő embereknek ajánlottam. Az öregkor azonban nemcsak a világban való tájékozódásunkat nehezíti meg, hanem mozgásunkat is. Lépteink egyre bizonytalanabbá válnak, egyre fájdalmasabbá, és végül megállunk. Sokunknak meg kell barátkoznunk a gondolattal, hogy kerekesszékbe kényszerülhetünk. „A kerekesszékes”  sorozat tiltakozásról és beletörődésről szól.

BÚCSÚ APÚLIÁTÓL (GOODBYE APULIA)

A dél-olaszországi Puglia tartomány különösen kedves szívemnek. Talán a legkedvesebb. Túl a nyolcvanon, még egyszer nekiindultam Budapestről a közel kétezer kilométeres útnak, hogy elbúcsúzzak.

LITURGIA (LITURGY)

A „Liturgia” nem rólam szól, noha én is szerepelek benne. Mindig izgatott az ember „homo religiosus” volta. A valláskreálás az embernél a „szimbolikus forradalom” korában, mintegy százezer évvel ezelőtt indult, és vizuálisan leginkább megragadható összetevője a ritualitás lehetett. A rítusok a különböző időkben, a föld különböző helyein kialakuló vallásokban igen sok közös vonással rendelkeznek. A sorozat, mely szelíd fricska a homo religiosusnak, négy vizuális elemből épül fel. Az ember (ez vagyok én), az oltár (ez a kerekesszék), az ünnep díszei (ezek a drapériák) és a hívők (Barbibabák). A helyszín nem véletlen: elsősorban az bazilikátai Matera kanyon-városa (ahol sok bibliai tárgyú filmet is forgattak, pl. a Máté Passiót), mely időtlen történelmi hangulatot áraszt a paleolittól a barokkig terjedő emberi lakóhelyeivel.

(C) COPYRIGHT SANDOR DOBOS 2010-2013